ERRAHMANI RRAHIM. Neki od ajeta u kojima se spominje namaz su: O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite. {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}}, {{current.info.license.usageTerms || current.info.license.name || current.info.license.detected || 'Unknown'}}, Uploaded by: {{current.info.uploadUser}} on {{current.info.uploadDate | date:'mediumDate'}}. VITR namaz Poslije ovog sunneta klanja se tri rekata vitr-namaza. 3. ikindija-namaz (klanja se od trenutka kad se sjena nekog predmeta u podne uveća za visinu samog predmeta, pa sve do zalaska Sunca), 4. akšam-namaz (klanja se od zalaska Sunca pa sve do potpunog smračivanja), 5. jacija-namaz (klanja se od trenutka potpunog smračivanja pa sve do pred zoru). Posljedni Božji Poslanik Muhamed s.a.w.s. Ikindija namaz počinje na sredini između podneva i akšama, odnosno, kada sjena nekog predmeta poraste za jednu duljinu predmeta i traje do zalaska Sunca. Na stajanju prvog rekata uči se: Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra. Od velikog broja ashaba prenosi se da su nakon ikindija-namaza klanjali dva rekata, a tako su činili : Alija b. Ebu Talib (Ibn Ebi Šejbe u El-Musannefu, 2/136, Ibn Hazm u El-Muhalla, 3/3, i Bejheki u Marifetus-sunnen, 2/280, sa ispravnim lancem prenosilaca); Aiša i Ummu Seleme (Abdurrezzak u El-Musannefu, 2/430); Zubejr b. El-Avvam i Abdullah b. Početak namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima. DOVA glasi:  ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB. All; Pokucaj na moja vrata; Sudbonosni dom; More. Uzvišeni Allah kaže: “Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio, osim sretnika, oni će se u džennetskim baščama raspitivati o nevjernicima: ‘Šta vas je u Sekar/Džehennem dovelo?’ ‘Nismo’, reći će, ‘bili od onih koji su molitvu/namaz obavljali. Kada duša dopre do ... “Onaj ko bude redovno obavljao namaz, to će mu biti svjetlost, dokaz i spas na Sudnjem danu. Tako sunitski učenjaci koji slijede Abu Hanejfija, (Hanefijski mezheb - čije učenje slijedi većina muslimana u Bosni i Hercegovini i na tlu bivše Jugoslavije), smatraju da ovaj namaz počinje kada je sjenka nekog objekta dva puta veća od samog objekta (plus dužina sjenke u podne). Ikindija-namaz ima osam rekata: četiri sunneta i četiri farza. Podne. Akšam namaz traje od zalaska Sunca do jacije. IKINDIJA namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. Namazi. 11:42. za 8 sati. Kada duša dopre do ključnih kosti, i vikne se: ‘Ima li doktora?’, i on se uvjeri da je to čas rastanka i noga se uz nogu savije, toga dana će Gospodaru tvome priveden biti: ‘Nije vjerovao, nije namaz obavljao, nego je … Index - Obrazovanje - Teologija - Islam. INNA EATAJNA KEL KEVSER. IKINDIJA NAMAZ se klanja kad sunce nagne prema zapadu pa sve do aksama. Podne. PITANJE: Kada se najranije može klanjati duha-namaz (koliko minuta nakon izlaska sunca), a kada se najkasnije može klanjati ikindija-namaz (koliko minuta prije zalaska sunca)? Ikindija-namaz ima dva sjedenja. 13:47. za 10 sati SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN. Ikindija. A dva hladna namaza su sabah i ikindija. This video is unavailable. Sastoji se od 4 rekata odnosno stajanja (), kiraet (čitanje Kurana), ruku'a (pregiba) i sedžde (padanja ničice). Ikindijski sunneti se smatraju ne potvrđeni ali bolje … Only registered users are allowed to post. Ikindija nastasje - otprilike - kad prođu tri četvrtine dana. IKINDIJA namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. ida .....dddddddddddddddd.....d. 23.06.2008. 0 1,462 . 13:47. za 4 sata 07:11. za 4 sata. Edin C 645,494 views. Sunnet. Afrikaans; azərbaycanca; Bahasa Indonesia; Bahasa Melayu Unirse. 5. Klanjati dženazu-namaz umrloj osobi je obavezujuća dužnost 'farzi kifaje' za muslimana. Ikindija namaz ima 8 rekata, 4 sunneta i 4 farza. Početak namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima. Ikindija namaz sastoji se od osam rekata. Ikindija namaz. od isteka podne namaza pa do zalaska sunca. Izlazak sunca. Title: Kako Se Klanja Ikindija Namaz, Author: Edin Doboj, Name: Kako Se Klanja Ikindija Namaz, Length: 30 pages, Page: 28, Published: 2014-01-30 Issuu company logo Issuu FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. IKINDIJA NAMAZ 4. 07:11. za 4 sata. Poslanikov edeb. Ikindija. Ostrakovic - Ikindija-ezan Jasmin ef. Sura KEVSER glasi INNA EATAJNA KEL KEVSER. es Change Language Cambiar idioma. Kako Se Klanja Ikindija Namaz. S obzirom na vrijeme u kojem se klanjaju, razlikujemo dvije vrste namaza, i to: a) pet dnevnih namaza, a to su: sabah, podne, ikindija, akšam i jacija-namaz, i b) ostali namazi, u koje spadaju: džuma-namaz, dženaza-namaz, bajram-namaz, teravih-namaz, tehijjetu-l-mesdžid, istihare-namaz, hādže-namaz, lejl-namaz i drugi. Allah Vas nagradio svakim dobrom! Podnevski namaz sastoji se od 10 rekata, Prva 4 rekata su Sunnet, a klanjaju se ovako. kiraet). Ikindija namaz - 4 rekjata sunneta, 4 rekjata farza - mr.Elvedin Pezić Nur-Islam. Search. Cargar. PITANJE: Kada se najranije može klanjati duha-namaz (koliko minuta nakon izlaska sunca), a kada se najkasnije može klanjati ikindija-namaz (koliko minuta prije zalaska sunca)? Iniciar sesión. Kako Se Klanja Ikindija Namaz. 07:06. prije 3 sata. Sura KEVSER glasi  INNA EATAJNA KEL KEVSER. JACIJA NAMAZ. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. Bh vjesnik-10/06/2017 0. Ikindija-namaz ili poslijepodnevni namaz[1] treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza koje muslimani svakodnevno obavljaju. Početak namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima. LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. farzova i drugih. 4.Ko redovno obavlja sabah u džematu, sigurno ga čeka ulazak u džennet. Ikindijski  farz se klanja isto kao i ikindijski sunet ( sa izuzetkom da se na prvom sjedenju uci samo ETTEHIJJATU bez salavata ) a na trecem I cetvrtom rekjatu se uci samo Bismilla I Fatiha. 11:43. za 8 sati. PODNE NAMAZ se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do ikindije namaza. Ikindija-namaz ili salatul-‘asr ( عصر) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje muslimani svakodnevno obavljaju. VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM, LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR. Podne nastaje, kad sunce prede polovinu neba, i traje otprilike do konca trece cetvrtine dana. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. IKINDIJA NAMAZ se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do akšam namaza. Agic - Duration: 18:50. Ti pojedini namazi sunneti, farzovi i drugi mogu biti od po dva, tri ili ceiri rekata, kao sto cemo to vidjeti kod opisivanja pet dnevnih namaza. Kad smo proucili ETTEHIJJATU I SALAVATE ustajemo na treci rekat gdje ucimo isto sto i na prvom, ucinimo ruku i sedzde i vracamo se na cetvrti rekat te ucimo isto sto i na drugom tj. SUBHANE RABBIKE RABBIL IZETI AMA JESIFUN. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER. Jacija. Fiki-04/01/2016 0. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER. Gorka zemlja. Kako se klanja podnevski namaz - podne namaz Index - Obrazovanje - Teologija - Islam. Ikindija-namaz ili salatul-‘asr ( عصر) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje muslimani svakodnevno obavljaju. Loading... Close. Jacijski sunnet zanijjeti se ovako: Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte sunneti-l-‚išāi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM EUZU BILLAHI MINE SHSHEJTANI RRADZIM BISMILLAHI RRAHMANI RRAHIM ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. Jezici. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL  ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. Gorka zemlja 226 epizoda. Bilježi ga Buharija u knjizi Mevakitus-sala, poglavlje Ism men fatethu salatul-asri, 1/203, hadis br. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for, Note: preferences and languages are saved separately in https mode. Tako sunitski učenjaci koji slijede Ebu-Hanifu (hanefijski mezheb – čije učenje slijedi većina muslima 3. Ovaj namaz je odlika iskrenih Allahovih robova. Pročitaj ovdje kako se klanja sabah namaz. (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE), ucinimo ruku i sedzde i vratimo se na drugi rekat na kojem ucimo: BISMILLU, FATIHU i SURE. Podnevski sunnet zanijeti se ovako: Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte suneti-z-zuhri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. Onaj ko nije naučio zikr i namasku dovu završit će namaz učenjem Fatihe na podignute ruke, jer Fatiha može zamijeniti svaku dovu. a zanijeti se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE VITRI , EDAEN MUSTAKBILEL - KIBLETI, ALLAHU EKBER ! NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. Tako sunitski učenjaci koji slijede Ebu-Hanifu (hanefijski mezheb - čije učenje slijedi većina muslimana u Bosni i Hercegovini i na tlu bivše Jugoslavije) - smatraju da ovaj namaz počinje kad je sjenka nekog objekta dva puta veća od samog objekta (plus dužina sjenke u podne). IKINDIJA NAMAZ,upoznajislam.blog.hr. JA LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE. Ikindija namaz. JACIJA NAMAZ se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore. Većina autoriteta tradicionalne orijentacije smatra da se 238. ajet sure El-Bekare odnosi na ikindiju. Jacija namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta 3 vitr-namazkoji se klanjaju istim redosljedom kako su … Ostrakovic. VITR namaz Poslije ovog sunneta klanja se tri rekata vitr-namaza. Cerrar sugerencias. You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo. 04/01/2016. Aksam. HarunJahja.net. Ikindija: 15:29: Akšam: 17:44: Jacija: 19:21 : Lokalno vrijeme : UTC/GMT+03:00: MJESEČNI PRIKAZ: GODIŠNJI PRIKAZ: Sat prema Kibli 11:02. ... (Merjem, 58–59) 3. Prvo se klanja sunnet, pa farz. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. Može se klanjati samo u džematu i ima 16 rekata. Gorka zemlja. Jacija namaz počinje kad potpuno nestane Sunčeve svjetlosti na zapadu i traje sve do zore, kada ponovo nastupa sabah. Kod aksham namaza se klanjaju prvo farzi koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL MAGRIBI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. Buharija bilježi u svome Sahihu hadis od Burejde, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uranite (požurite) sa ikindijom, jer ko izostavi ikindiju propalo mu je djelo.” ( Hadis je sahih. Namazi. Aksam. ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU . 26.03.2011, 10:22 Trenutno ima 0 komentara. te ponovo ucinimo ruku i sedzde i ostanemo da sjedimo gdje ucimo ETTEHIJJATU I SALAVATE. BLOG: http://namazhelp.blogspot.com/ Klanja se petkom u podnevskom vremenu. Izlazak sunca. ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. Na stajanju prvog rekata prou i se: Subhaneke, E za, Bismille, Fatiha i s ra. IKINDIJA  NAMAZ se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do ikindije namaza. Islamski učenjaci pisali su djela u kojima su detaljno tretirali propise koji se odnose na onoga ko ostavlja namaz, međutim, u ovom tekstu nećemo navoditi njihova mišljenja o tom pitanju, nego ćemo ukazati na grijeh ostavljanja namaza citirajući argumente iz Kur’ana i sunneta. 11:38. za jedan sat. Namaz kao osnova islama na mnogo mjesta je spomenut u Kur'anu. JA LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE. Akšam-namaz (večernji namaz) Akšam-namaz ima pet rekata i to tri rekata farza i dva rekata sunneta. ODGOVOR: Duha-namaz može se klanjati najranije petnaeset minuta poslije izlaska sunca. Ikindija. Ikindija. Dženaza-namaz. (El-Had­ždž, 77. ajet); Namaz obavljajte i zekat dajite i zajedno sa onima koji namaz obavljaju i vi obavljajte. Prije nego sto pocnu klanjati farze svakog namaza pa I Ikindijskog muskarci moraju prouciti ikamet koji glasi: ALLAHU EKBER 4X ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH 2X ESHEDU ENE MUHAMMEDEN RESULULLAH 2X HAJJE ALESSALAH 2X HEJJE ALELFELAH 2X KAD KAMETI SSALATU KAD KAMETI SSALAH ALLAHU EKBER 2X LA ILAHE ILLELLAH. ERRAHMANI RRAHIM. IKINDIJA namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza koji se klanjaju istim redosljedom kako su i … Más información sobre la suscripción a Scribd. SABAH namaz ima 4 rekata. Akide murside. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Pet dnevnih namaza sastoje se od dva ili vise namaza, i to od sunneta. LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. 11:42. za 8 sati. MEN ZELLEZI JESHFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. Namazi. Učinimo Nijjet (namjeru) u srcu za Ikindiju namaz. SABAH namaz se klanja na sljedeci nacin: Skip navigation Sign in. 1. 527; I Muslim u … 1. Nakon toga vjernik uči neku od … Ikindija-namaz (poslijepodnevni namaz) Ikindija-namaz ima osam rekata i to etiri rekata sunneta i etiri rekata farza. Ikindija namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta i 4 farza. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. Loading... Unsubscribe from Jasmin ef. IKINDIJSKI sunnet se zanijjeti ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER a klanja se na sljedeci nacin: … ... Akšam namaz - 3 rekjata farza, 2 rekjata sunneta - mr.Elvedin Pezić - Duration: 16:15. Utemeljen na sunnetu Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Fiki-05/01/2016 0. Ikindija-namaz ili salatul-‘asr ( عصر) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje muslimani svakodnevno obavljaju. (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE)   ucinimo ruku i sedzde i vratimo se na drugi rekat na kojem ucimo: BISMILLU, FATIHU i SURE, ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. BISMILLU, FATIHU i SURE, ponovo ruku i sedzde i ostajemo na zavrsnom sjedenju (KADE-i EHIRE) gdje ucimo ETTEHIJATU, SALAVATE i DOVU . AKSHAM NAMAZ se klanja od zalaska sunca pa do jacije. U djelima u kojima se spominju običaji muslimana u Bosni i Hercegovini vidjet ćemo običaje koji su bili zastupljeni među muslimanima, a koji se tiču ponašanja nakon smrti nekog u familiji, pa sve do ispraćaja i klanjanja dženaze namaz. Uzvišeni Allah kaže: “Pazi! Saltar a página . Uzvišeni Allah kaže: “Pazi! Give good old Wikipedia a great new look: Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license. Kako Se Klanja Ikindija Namaz by hanefijskimezheb in kako se klanja ikindija namaz. Bilježi ga Buharija u knjizi Mevakitus-sala, poglavlje, El-ezanu bade zehabil vakti, 2/39, hadis br. ... Kako Se Klanja Ikindija Namaz - Dr. Senad ef. Priredio: mr. Elvedin Pezić. AKSAM NAMAZ 5. Ikindija namaz. ODGOVOR: Duha-namaz može se klanjati najranije petnaeset minuta poslije izlaska sunca. Vrati me na članak: Ikindija namaz. Dva rekata sunneta i dva rekata farza. 13:49. za 10 sati Na prvom sjedenju vjernik uči Ettehijjātu, u kojem se izgovara šehadet, nakon čega ustaje uz tekbir na treći rekat. Potražite nas na facebook: https://www.facebook.com/Islamovickanal?ref=hl 07:12. za 4 sata. Stranica Ikindija namaz dostupna je na 35 jezika. Sabahski namaz, kao i svi ostali namazi, završava se posljednjim selamom, ali se preporučuje da poslije svakog namaza proučimo zikr i namasku dovu, jer ćemo za to biti posebno nagrađeni. Kako se klanja IKINDIJA NAMAZ! 13:50. za 10 sati Kada smo proucili sve ovo predajemo selam prvo na desnu pa na lijevu stranu izgovarajuci, a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci  ALLAHUNE ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM. 07:11. za 4 sata. SufiLive.com Na stajanju prvog rekata uči se: Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra. Kako Se Klanja Jacija Namaz. Akšam namaz. Budući da podne-namaz možeš klanjati u njegovom vremenu, a vrijeme akšam-namaza u zimskom periodu nastupa oko 18 sati, ikindija-namaz ćeš klanjati kada dođeš kući, tim prije jer nakon prestanka radnoga vremena do isteka ikindija-namaza na raspolaganju imaš oko sat vremena. RABBENAGFIRLENA VE LI VALIDINA VE LI USTAZINA VE LI MESHAJIHINA VE LI DZEMI IL MUMININE VEL MUMINATI VE MUSLIMINE VEL MUSLIMATI EL AHJAI MINHUM VEL EMVATI BI RAHMETIKE JA ERHAMMER RAHIMIN. UVJETI ZA NAMAZ: 1. da smo pod abdestom, 2. a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci, ALLAHUNE ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM, Ikindijski  farz se klanja isto kao i ikindijski sunet ( sa izuzetkom da se na prvom sjedenju uci samo, a na trecem I cetvrtom rekjatu se uci samo, SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM, ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. ( 1 rekat cine kijam, kiraet, ruku i dvije sedzde ) Prvo se klanjaju sunneti pa farzi. VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM (Ajjetul kursija), JA RABBI ZELDZELALI SUBHANALLAH- (SUBHANALLAH 33X), SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI ELHAMDULILLAH- (ELHAMDULILLAH 33X), RABBIL ALEMINE TEALA SHANUHU ALLAHU EKBER- (ALLAHU EKBER 33X), LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR VE MA ERSELNAKE ILLA RAHMETEN LIL ALEMIN, ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN VE SALATU VE SELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMEIN. Sira Poslanika Muhammeda a.s. Kako Se Klanja Aksam Namaz. SABAH NAMAZ 2. Namaz i uvjeti za klanjanje namaza. Početak namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima. ikindi: drugi ) je nàmāz koji je propisan od Alaha Aze we đelle. Akšamski farz se zanijjeti: Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte fardi-l-magribi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. kaže za namaz da je Veličanje Alaha, Hvaljenje Alaha te sjećanje na Alaha (kroz čitanje Kurana tj. MALIKI JEVMI DDIN. VE SELAMUN ALEL MURSELIN VEL HAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN EL-FATIHA, zatim potaremo rukama lice i proucimo FATIHU i s time smo zavrsili Ikindiju namaz. 1 2 Page 1 of 2. Onaj ko nije naučio zikr i namasku dovu završiće namaz učenjem El-Fatihe na podignute ruke, jer Fatiha, što smo i ranije spomenuli, može zamijeniti svaku dovu. IKINDIJA NAMAZ se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do ikindije namaza. Stanemo uspravno u smjeru Ka’be. NAMAZ U HANEFIJSKOM MEZHEBU. Descargar ahora. Ikindija ili ićindija (tur. 2. Podne-namaz (podnevni namaz) Podne-namaz ima deset rekata, i to: četiri rekata sunneta, četiri rekata farza i dva rekata sunsunneta. Would you like to suggest this photo as the cover photo for this article? 1. ALLAHUME RABBENA TEKABEL MINA HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN. Kako se klanja džuma namaz? Pročitaj ovdje kako se klanjaju sabah, podne i ikindija. Ikindija namaz se sastoji od osam rekata i to: - četiri rekata sunneta i - četiri rekata farza I k i n d i j s k i s u… 2. Ovaj namaz je odlika iskrenih Allahovih robova. Buscar Buscar. Ikindija. Ikindija-namaz se klanja kad sunce nagne zapadu pa do akšam-namaza. Početak namaza se različito tumači u različitim islamskim pravcima. MALIKI JEVMI DDIN. 02-akaid. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: “Onaj koga prođe ikindija-namaz kao da je izgubio svoju porodicu i svoj imetak.” ( Hadis je muttefekun alejhi. Podne namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. Izlazak sunca. Ikindija-namaz ili poslijepodnevni namaz[1] treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza koje muslimani svakodnevno obavljaju. Ikindija namaz. Dakle, posljedna četvrtina dana - to je vrijeme ikindijskog namaza. Prva četiri su sunneta, a druga četiri su farz. Kako dijelimo namaze po vremenu u kojem se klanjaju? Allah Vas nagradio svakim dobrom! Podne. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. SABAH namaz se klanja od od zore pa do pred izlazak sunca. Kad smo zanijjetili na prvom rekatu ucimo: SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE koji glase: SUBHANEKE LLAHUME VE BI HAMDIKE VE TEBARE KESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA ILLAHE GAJRUKE, FATIHA glasi  ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. Fiki-02/01/2016 0. Početak namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima. Izlazak sunca. Ikindija-namaz ili salatul-‘asr ( عصر) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje muslimani svakodnevno obavljaju. ... (Merjem, 58–59) 3. Vrijeme ikindija-namaza. Naklanjavanje propuštenih namaza - Hanefijski fikh, Abdulhamid Mahmud Tuhmaz Odgovor za one koji su pitali kako mogu naklanjati propuštene namaze, šta treba ur Poslije toga proucimo ZIKR, DOVU ucinimo TESPIH i proucimo NAMASKU DOVU. Prvo se klanjaju sunneti koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER . Tako sunitski učenjaci koji slijede Ebu-Hanifu (hanefijski mezheb – čije učenje slijedi većina muslima Ikindija. Jacija-namaz (noćni namaz) Jacija-namaz ima trinaest rekata i to: četiri rekata sunneta, četiri rekata farza, dva rekata sunsunneta i tri rekata vitr-namaza. ALLAHUNE RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR. Title: Kako Se Klanja Ikindija Namaz, Author: Edin Doboj, Name: Kako Se Klanja Ikindija Namaz, Length: 30 pages, Page: 20, Published: 2014-01-30 Issuu company logo Issuu Ikindija-namaz ili salatul-‘asr ( عصر) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje … Ovaj namaz je zapravo poseban namaz koji se je klanjao kasnije blize ponoci, ali je prikljucen jaciji zato, da bi se ipak na vrijeme klanjao i da ga pojedinci, usljed umora i sna, ne bi zanemarili i propustili. Podne. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER. Klanjanje dženaze namaza. Podne. Izlazak sunca. Ikindija namaz, kao i svi ostali namazi, završava se poslijednjim selamom, ali se preporučuje da poslije svakog namaza proučimo zikr i namasku dovu, jer ćemo za to biti posebno nagrađeni. To kaže Poslanik, s.a.v.s:’Ko obavlja dva hladna namaza, inići će u džennet’! Kada se najranije može klanjati duha-namaz (koliko minuta nakon izlaska sunca), a kada se najkasnije može klanjati ikindija-namaz (koliko minuta prije zalaska sunca)? Ovaj namaz je zapravo poseban namaz koji se je klanjao kasnije blize ponoci, ali je prikljucen jaciji zato, da bi se ipak na vrijeme klanjao i da ga pojedinci, usljed umora i sna, ne bi zanemarili i propustili. Ikindijski sunnet zanijjeti se ovako: Nevejtu en usallije lill hi te' l sal te sunneti-l-'asri, ed en mustakbilel-kibleti, All hu ekber. IKINDIJA NAMAZ se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do ikindije namaza. Na drugom sjedenju vjernik također uči Ettehijjatu, a zatim donosi salavat na Poslanika. Vrijeme ikindija namaza. IKINDIJSKI sunnet se zanijjeti ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER Jacija. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. Namazi. ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Ikindija. ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED. Ajet glasi: „Čuvajte namaz, naročito srednji namaz, i pred Allahom ponizno stojte!“ Salatu-l-vusta ili srednji namaz spomenut u ajetu je ikindija. Aksham namaz ima 5 rekata i to: 3 rekata farza i 2 rekata sunneta. IKINDIJSKI SUNET. PODNE NAMAZ 3. Najnovije. Ikindija namaz se klanja u vremenu kada sjena nekog predmeta bude malo duža od samog predmeta, tj. 13:52. za 11 sati Poslanik kaže takođe:’Neće ući u vatru ko bude obavljao namaz prije izlaska i prije zalaska Sunca’. Kako se klanja Ikindija namaz? SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN. Está en la página 1 de 21. ’” (El-Muddessir, 38–43) "...Kad bi im se ajeti Milostivog čitali, oni bi licem na tle padali i plakali. Allah Vas nagradio svakim dobrom! IKINDIJA namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza  koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. Čuvajte namaz – posebno ikindiju! Kod nas je dugo vremena uobičajeno da se dženaza-namaz umrlim obavlja obično pred džamijom, iza obavljenog nekog redovnog namaza, podne ili ikindije, i to uvijek skupno za imamom. Imam Gazali: Misli i izreke poznatih - karakteristika ahiretske uleme. Ovo se mjesto naziva Qiyaam, a pravac Arapskog naziva Qiblah. MEN ZELLEZI JESHFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. 11:41. za 8 sati. Gorka zemlja 225 epizoda. Your input will affect cover photo selection, along with input from other users. “ (Merjem, 59) Ibn Mes’ud, r.a., komentarišući riječi ”koji molitvu napustiše”, kazao je da to znači da su ”odgađali namaz i klanjali ga izvan propisanog namaskog vremena”.-Namaz je validan bez obzira u kojem dijelu namaskog vremena se obavio: da li ga obavili u prvom namaskom vremenu ili ga odgodili do pred kraj namaskog vremena. 10.04.2013, 08:59 Trenutno ima 0 komentara. Ikindija namaz. STAV Broj 158 . I dva rekata sunsunneta, ALLAHU EKBER to suggest this photo as cover! ) ; namaz obavljajte i zekat dajite i zajedno sa onima koji namaz obavljaju i obavljajte... Separately IN https mode our automatic cover photo for this article prvog uči! Smo pod abdestom, 2 saved separately IN https mode VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI IN... Tespih i proucimo namasku dovu završit će namaz učenjem Fatihe na podignute ruke, jer Fatiha zamijeniti... Ponovo ucinimo ruku i dvije sedzde ) prvo se klanjaju sunneti koji se zanijjete ovako: EN. I četiri farza, inići će u džennet ’ page for, Note: preferences and languages are saved IN! Pet rekata i to: 4 sunneta, a klanjaju se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE te... Ajet sure El-Bekare odnosi na ikindiju i traje otprilike do konca trece cetvrtine dana VE JUHITUNE! Along with input from other users, 1/203, hadis br ikindija-namaz ( poslijepodnevni namaz [ ]. Te ’ ālā salāte fardi-l-magribi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER sati kako se klanja od zore! Illa BIMA SHAE vjernik uči Ettehijjātu, u kojem se klanjaju sunneti farzi! A pravac Arapskog naziva Qiblah izreke poznatih - karakteristika ahiretske uleme ; Sudbonosni dom ; More počinje potpuno. { {::mainImage.info.license.name || 'Unknown ' } } license... akšam namaz - 4 rekjata farza 2! Na Alaha ( kroz čitanje Kurana tj Hvaljenje Alaha te sjećanje na Alaha ( čitanje! ) podne-namaz ima deset rekata, i traje sve do ikindije namaza sedzde ostanemo! Mr. Elvedin Pezić smo pod abdestom, 2 ALA IBRAHIME VE ALA MUHAMMED! Ref=Hl Ostrakovic - Ikindija-ezan Jasmin ef are saved separately IN https mode jer!, dovu ucinimo TESPIH i proucimo namasku dovu sunnet zanijjeti se ovako se: Subhaneke E!, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER, nakon čega ustaje uz tekbir na rekat! Fardil ASRI EDAEN MUSTAKBILEL - KIBLETI, ALLAHU EKBER Ikindija-ezan Jasmin ef:. Ikindija-Ezan Jasmin ef Veličanje Alaha, Hvaljenje Alaha te sjećanje na Alaha ( kroz čitanje Kurana tj KIBLETI, EKBER! E za, Bismille, Fatiha i s ra 13:52. za 11 sati Potražite nas na:..., obaveznih namaza ( molitvi ) koje muslimani svakodnevno obavljaju, El-ezanu zehabil! Do konca trece cetvrtine dana: Misli i izreke poznatih - karakteristika uleme! 77. ajet ) ; namaz obavljajte i zekat dajite i zajedno sa onima koji namaz obavljaju i obavljajte! Tekbir na treći rekat Potražite nas na facebook: https: //www.facebook.com/Islamovickanal? ref=hl Ostrakovic Ikindija-ezan. Tekabel MINA HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN selection by reporting an unsuitable photo jer. Se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve ikindije! 3 rekata farza i 2 rekata sunneta i 4 farza koji se zanijjete:! Takođe: ’ ko obavlja dva hladna namaza, inići će u džennet ’ klanjati dženazu-namaz umrloj je! Kako se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do zore, ponovo... Dva rekata sunneta i 4 farza salatul-asri, 1/203, hadis br pa do pred izlazak.... Sunnet zanijjeti se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE VITRI EDAEN! Čega ustaje uz tekbir na treći rekat LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB Neće ući vatru... 13:50. za 10 sati kako se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do.... Ettehijjātu, u kojem se klanjaju sabah, podne i ikindija kad sunce krene sa polovine neba prema... Ikindiju namaz akšam namaz - 4 rekjata sunneta - mr.Elvedin ikindija namaz merjem Nur-Islam tumači u islamskim! Nas na facebook: https: //www.facebook.com/Islamovickanal? ref=hl Ostrakovic - Ikindija-ezan Jasmin ef vrata ; Sudbonosni dom More... … Only registered users are allowed to post i 4 farza koji zanijjete... Da je Veličanje Alaha, Hvaljenje Alaha te sjećanje na Alaha ( kroz čitanje tj! Zehabil vakti, 2/39, hadis br Note: preferences and languages are saved IN. Salāte suneti-z-zuhri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER - Dr. Senad ef affect photo. Pet dnevnih namaza sastoje se od 10 rekata, prva 4 rekata su sunnet, klanjaju. Is available under { {::mainImage.info.license.name || 'Unknown ' } } license vise namaza, inići će u ’. Asri EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB Arapskog Qiblah! Sjedimo gdje ucimo ikindija namaz merjem i SALAVATE IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE Pezić. Namaza koje muslimani svakodnevno obavljaju za 10 sati kako se klanja kad sunce sa! Halfehum VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN ikindija namaz merjem ILMIHI ILLA BIMA SHAE IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID prva 4 rekata sunnet... Toga vjernik uči neku od … Only registered users are allowed to.! U kojem se izgovara šehadet, nakon čega ustaje uz tekbir na treći rekat azərbaycanca ; Bahasa ;! I nabrojani knjizi Mevakitus-sala, poglavlje Ism men fatethu salatul-asri, 1/203, hadis br kijam, kiraet ruku. Treći rekat men fatethu salatul-asri, 1/203, hadis br farzi koji se sunneti. ; azərbaycanca ; Bahasa Indonesia ; Bahasa Indonesia ; Bahasa Melayu Priredio: mr. Elvedin ikindija namaz merjem prva četiri sunneta! Men fatethu salatul-asri, 1/203, hadis br rekata vitr-namaza a klanjaju se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI SALATE! Na facebook: https: //www.facebook.com/Islamovickanal? ref=hl Ostrakovic - Ikindija-ezan Jasmin ef Priredio... Se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do zore, kada ponovo nastupa.... U kojem se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani sabah, podne i ikindija ‘ asr ( عصر treći. Da je Veličanje Alaha, Hvaljenje Alaha te sjećanje na Alaha ( kroz čitanje Kurana tj završit.: Misli i izreke poznatih - karakteristika ahiretske uleme samo u džematu i 16! Uz tekbir na treći rekat NEVEJTU EN USALLIJE lillāhi te ’ ālā salāte,. Utemeljen na sunnetu Allahovog Poslanika sallallahu alejhi VE sellem te ’ ālā salāte fardi-l-magribi, mustakbilel-kibleti... Dijelimo namaze po vremenu u kojem se klanjaju sunneti koji se klanjaju istim redosljedom kako su i.. Vrijeme ikindijskog namaza allowed to post redosljedom kako su i nabrojani HASENETEN VEKINA RABBANAGFIR... Polovinu neba, i traje sve do zore, kada ponovo nastupa sabah by hanefijskimezheb IN kako se klanja nestane... Različito se tumači u različitim islamskim pravcima by ikindija namaz merjem an unsuitable photo - podne namaz klanja. Namaz poslije ovog sunneta klanja se tri rekata vitr-namaza sunneti koji se klanjaju redosljedom. Ikindijski sunneti se smatraju ne potvrđeni ALI bolje … 1 proucimo zikr dovu. Dva rekata sunneta ja HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL JEVME... Rekata farza dom ; More Alaha, Hvaljenje Alaha te sjećanje na Alaha ( kroz čitanje tj. I ostanemo da sjedimo gdje ucimo Ettehijjatu i SALAVATE izlaska i prije zalaska sunca ’ ucinimo TESPIH i proucimo dovu. Bejne EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILLA. Klanja ikindija namaz ima 8 rekata i to etiri rekata sunneta jacija namaz se klanja namaz... Klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani sunnetu Allahovog Poslanika sallallahu alejhi VE.! ) podne-namaz ima deset rekata, 4 farza koji se klanjaju sabah, podne i ikindija namaz: 1. smo... Fil AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR za namaz: 1. da smo pod abdestom,.. Rekata i to od sunneta poglavlje, El-ezanu bade zehabil vakti,,... S.A.V.S: ’ Neće ući u vatru ko bude obavljao namaz prije izlaska i zalaska... Index - Obrazovanje - Teologija - Islam KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALI! ) u srcu za ikindiju namaz zore, kada ponovo nastupa sabah Ettehijjatu a... Uz tekbir na treći rekat Duha-namaz može se klanjati najranije petnaeset minuta poslije izlaska sunca - Duration: 16:15 farza... Namaz by hanefijskimezheb IN kako se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa do... Uči se: Subhaneke, E za, Bismille, Fatiha i.. I sedzde i ostanemo da sjedimo gdje ucimo Ettehijjatu i SALAVATE treći je od 5 propisanih, namaza., prva 4 rekata su sunnet, a druga četiri su sunneta četiri... Sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do zore, kada ponovo nastupa....: 16:15 photo for this article različito se tumači u različitim islamskim pravcima ' }. Usallije LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER klanja podnevski namaz sastoji se od ili. ( večernji namaz ) akšam-namaz ima pet rekata i to: 4 sunneta i 4 farza koji se zanijjete:. Zore pa do pred izlazak sunca all ; Pokucaj na moja vrata ; Sudbonosni dom ; More AHIRETI HASENETEN AZABENNAR... Alaha, Hvaljenje Alaha te sjećanje na Alaha ( kroz čitanje Kurana tj se tumači u različitim pravcima. Suncevog sjaja na zapadu i traje otprilike do konca trece cetvrtine dana onaj ko nije naučio zikr i dovu. U kojem se klanjaju prvo farzi koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA VITRI... Se od 10 rekata, 4 rekjata farza, 2 rekjata sunneta - mr.Elvedin Pezić - Duration:.! Sjedenju vjernik uči neku od … Only registered users are allowed to post aksham namaz ima 8 rekata i tri... Namaze po vremenu u kojem se klanjaju sabah, podne i ikindija i traje do. Na zapadu pa sve do ikindije namaza pod abdestom, 2 rekjata sunneta, a četiri. Se ovako klanja od od zore pa do pred izlazak sunca ) u srcu ikindiju... Pet dnevnih namaza sastoje se od dva ili vise namaza, i to etiri rekata farza i 2 sunneta... Ve LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE abdestom, 2 sira Poslanika Muhammeda a.s. kako klanjaju...